THE ESSENCE OF INVESTMENT POLICY, ITS ROLE AND PLACE IN THE SYSTEM OF INVESTMENT ACTIVITY

Authors

  • O. Nechyporuk Kharkiv National Economic University S. Kuznets

DOI:

https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.2.69.52

Keywords:

state investment policy, concept of investment policy, formation, realization.

Abstract

The article investigates the essence of investment policy, morphological analysis of the definition of "public investment policy". The study determined that the state's investment policy should be considered from the standpoint of a systematic approach. Following the position of the system approach, it was proposed to apply an improved model of investment policy concept formation and the place of investment policy in the economic policy of the state was determined. Also, based on the application of the methodological approach, the components of the mechanism of formation and implementation of investment policy were identified and presented in the form of a diagram.

Author Biography

O. Nechyporuk , Kharkiv National Economic University S. Kuznets

senior lecturer 

References

Zagorodnij A. G. Finansovo-ekonomichnij slovnik / A. G. Zagorodnij, G. L. Voznyuk. – K. : Znannya, 2007. – 1072 s.

Gospodarskij kodeks Ukrayini : zatverdzhenij Zakonom Ukrayini vid 16 sichnya 2003 r. № 436-IV [Elektronnij resurs] // Verhovna Rada Ukrayini : [sajt]. – Rezhim dostupu : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/436-15.

Kondrashova M. V. Teoretichni osnovi formuvannya derzhavnoyi investicijnoyi politiki na rivni regionu / M. V. Kondrashova // Derzhava ta regioni (Seriya: Derzhavne upravlinnya) – 2008. – № 2. – S. 118-121.

Sergeev I. V. Organizaciya i finansirovanie investicij / I. V. Sergeyev, I. I. Veretennikova, V. V. Yanovskij. – Moskva: Finansy i kredit, 2000. 400 s.

Derzhavne regulyuvannya ekonomiki : navch. posib. / S. M. Chistov, A. Ye. Nikiforov, T. F. Kucenko [ta in.]. – K. : KNEU, 2000. – 316 s.

Borsh L. M. Investuvannya: teoriya i praktika / L. M. Borsh, S. V. Gerasimova. – K. : Znannya, 2007. – 685 s.

Sokurenko P. I. Investicijna politika yak efektivna forma upravlinnya uhvalennyam investicijnih rishen / P. I. Sokurenko, O. F. Krishan // Yevropejskij vektor ekonomichnogo rozvitku. – 2010. – № 1 (8). – S. 208–214.

Marcin V. Udoskonalennya derzhavnogo regulyuvannya investicijnoyi diyalnosti v ekonomici Ukrayini / V. Marcin // Aktualni problemi ekonomiki. – 2007. – № 5 (71). – S. 52–53.

Vodyanov U. Novye instrumenty gosudarstvennogo regulirovaniya investicij. Problemy teorii i praktiki upravleniya. 2004. № 5. S. 94-95.

Moskalyuk N. P. Derzhavna investicijna politika v umovah stabilizaciyi nacionalnoyi ekonomiki: avtoref. dis. … Kiyiv , 2002. 11. Kushlin V.I. Gosudarstvennoe regulirovanie rynochnoj ekonomiki. / V. I. Kushlin. – M. : Izd – vo RAGS. – 2005. – 332 s.

Pismennaya N. E. Sovershenstvovanie regionalnoj investicionnoj politiki na sovremennom etape (Stavropolskij kraj) / N. E. Pismennaya // Ekonomika i upravlenie. – 2006. – № 1 (22). – S. 53.

Nacionalna ekonomika: navch. posib. dlya stud. vish. navch. zakl. [Bilocerkivec V. V., Zavgorodnya O. O., Lebedyeva V. K. ta inshi]; Za red. V. M. Tarasevicha – K.: Centr uchbovoyi literaturi, 2009. – 280 s.

Rajzberg B. A., Sovremennyj ekonomicheskij slovar / B. A. Rajzberg, L. Sh. Lozovskij. – M. : INFRA-M, 2005. – 479 s.

Blank I.A. Investicionnyj menedzhment: Uchebnyj kurs. – K..: Elga, Nika-Centr, 2001. – 448 s.

Chervanov D. M. Menedzhment investicijnoyi diyalnosti pidpriyemstv : navch. posib. / D. M. Chervanov. – K. : Znannya-Pres, 2003. – 622 s.

Yacenko A. V. Formuvannya investicijnoyi politiki zi strategichnih pozicij rozvitku Ukrayini / A. V. Yacenko // Investiciyi: praktika ta dosvid. – 2010. – № 8. – S. 12-17.

Golenisheva Ye. Yu. Teoretichni zasadi derzhavnoyi investicijnoyi politiki / Ye. Yu. Golenisheva // Visnik Nacionalnogo universitetu civilnogo zahistu Ukrayini. Seriya : Derzhavne upravlinnya. - 2015. - Vip. 2. - S. 1-7. - Rezhim dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_201 5_2_3

Gricenko L. L. Derzhavna investicijna politika: sutnist, cili ta zavdannya / L. L. Gricenko // Naukovi praci Kirovogradskogo nacionalnogo tehnichnogo universitetu. Ekonomichni nauki. – Kirovograd : KNTU, 2012. – Vip. 22. – Ch. II. – S. 90–96.

Dzhusov O. A. Investicijni strategiyi institucijnih investoriv: monografiya / O. A. Dzhusov. — D.: Nauka i osvita, 2005. — 206 s.

Danilishin B.M. Makroekonomichne regulyuvannya investicijnih procesiv: [monografiya] / Danilishin B.M., Koreckij M.H., Dacij N.V. — Nizhin: TOV «Vidavnictvo «Aspekt-Poligraf», 2007. — 204 s.

Published

2021-06-15

Issue

Section

Статьи