CROSS-DISCIPLINARY APPROACH IN A PROFESSIONAL-ORIENTED TRAINING A FOREIGN LANGUAGE OF STUDENTS IN TECHNICAL UNIVERSITIES

Authors

  • N. Alekseeva Uchta State Technical University

DOI:

https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.3.69.62

Keywords:

foreign language, technical university, approach, integration, ESP, GE, cross-disciplinary, professional-oriented, integrated, knowledge.

Abstract

This article reviews the problem of choosing an aim, an approach and a content in a professionaloriented training a foreign language of students in a technical university. It is necessary to apply a crossdisciplinary integration in training to solve this problem. This cross-disciplinary integration will help students of technical universities to consolidate, increase and broaden knowledge of a foreign language and future profession reading and translating texts in speciality.

Author Biography

N. Alekseeva , Uchta State Technical University

senior lecturer of English

References

Alekseeva L. E. Metodika obucheniya professionalno-orientirovannomu inostrannomu yazyku. Kurs lekcij: Metodicheskoe posobie. SPb.: Filologicheskij fakultet SPbGU, 2007. - 136 s.

Bogatyreva M. A. K probleme vydeleniya urovnej professionalnogo vladeniya inostrannym yazykom (Po materialam Soveta Evropy) / M. A. Bogatyreva // Inostrannye yazyki v shkole. – 1997. - № 2.

Burilova S. Yu. Mezhpredmetnaya integraciya v uchebnom processe tehnicheskogo vuza. Avtoreferat dissertacii kand. ped. nauk. – Novosibirsk, 2001, 23 s.

Lyahovickij M. V. O nekotoryh bazisnyh kategoriyah metodiki obucheniya inostrannym yazykam / M. V. Lyahovickij // Inostrannye yazyki v shkole. – 1973. - № 1. – S. 27-34.

Published

2021-06-15

Issue

Section

Статьи