FORMATION OF INTELLECTUAL CAPITAL AND DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL MIGRATION IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Authors

  • O. Gavrylovskyi SHEI “Kyiv National Hetman University of Economics”
  • J. Stashenko SHEI “Kyiv National Hetman University of Economics”

DOI:

https://doi.org/10.31618/ESSA.2782-1994.2021.1.70.74

Keywords:

intellectual capital, intellectual migration, non-property and property relations, possession of intellectual activity, use of intellectual activity, disposal of intellectual capital results.

Abstract

The relations of intellectual capital, in essence, are partly civil relations, which in accordance with Art. 1 of the Civil Code of Ukraine are personal non-property and property relations based on legal equality, free will, property independence of their participants, and in part are public-law (administrative) relations. The norms of civil law regulate: relations arising in connection with the possession, use, disposal, etc. of the results of intellectual, creative activity (actually, the relationship of intellectual capital or the relationship of intellectual capital in the narrow sense). At the same time, the relations related to the registration of intellectual capital rights, ensuring their protection with the help of state bodies, etc., are regulated by the rules of public law. It is studied that intellectual labor migration is the movement of the working population to other settlements, including abroad, due primarily to motives to meet current and future socio-economic needs, in particular to obtain more income from temporary work (once, several times, regularly) or on a regular basis, avoiding social risks, threats to life.

Author Biographies

O. Gavrylovskyi , SHEI “Kyiv National Hetman University of Economics”

PhD in Economics, Associate Professor  of International Accounting and Auditing

J. Stashenko , SHEI “Kyiv National Hetman University of Economics”

PhD in Economics, Associate Professor of Accounting and consulting

References

Boshickij Yu. L. Pravova ohorona vinahodiv i korisnih modelej v Ukrayini: problemi teoriyi ta praktiki: monografiya. za zag. red. K.: Vidavnictvo Yevropejskogo universitetu, 2010. 342 s.[ Boshytsʹkyy YU. L. Pravova okhorona vynakhodiv i korysnykh modeley v Ukrayini: problemy teoriyi ta praktyky: monohrafiya. za zah. red. K.: Vydavnytstvo Yevropeysʹkoho universytetu, 2010. 342 s.(in Ukr.)];

Vachevskij M. V. Socialno-ekonomichni aspekti vikoristannya intelektualnoyi vlasnosti v suchasnih umovah. K.: Centr navchalnoyi literaturi, 2004. 376 s. [Vachevsʹkyy M. V. Sotsialʹnoekonomichni aspekty vykorystannya intelektualʹnoyi vlasnosti v suchasnykh umovakh. K.: Tsentr navchalʹnoyi literatury, 2004. 376 s. (in Ukr.)];

Ilchenko S. A. Informaciya yak ob’yekt zahistu vidpovidno do ugodi pro torgovelni aspekti prav intelektualnoyi vlasnosti. Naukovi zapiski NaUKMA. Tom 129. Yuridichni nauki. 2012. S. 7274.[Ilʹchenko S. A. Informatsiya yak obʺyekt zakhystu vidpovidno do uhody pro torhovelʹni aspekty prav intelektualʹnoyi vlasnosti. Naukovi zapysky NaUKMA. Tom 129. Yurydychni nauky. 2012. S. 72-74(in Ukr.)];

Puhalska A. P. Mehanizm upravlinnya intelektualnoyu vlasnistyu pidpriyemstv mashinobudivnoyi galuzi. Biznes Inform. 2013. № 2. C. 128–134. [Pukhalʹsʹka A. P. Mekhanizm upravlinnya intelektualʹnoyu vlasnistyu pidpryyemstv mashynobudivnoyi haluzi. Biznes Inform. 2013. № 2. C. 128–134 (in Ukr.)];

Chernyak A. M. Umovi, sho spriyayut zbilshennyu obsyagiv nelegalnoyi migraciyi na kanali mizhnarodnogo studentskogo obminu. Visnik Dnipropetrovskogo derzh. un-tu vnutr. sprav Ukrayini. 2010. № 1. S. 256–263.[Chernyak A. M. Umovy, shcho spryyayutʹ zbilʹshennyu obsyahiv nelehalʹnoyi mihratsiyi na kanali mizhnarodnoho student·sʹkoho obminu. Visnyk Dnipropetrovsʹkoho derzh. un-tu vnutr. sprav Ukrayiny. 2010. № 1. S. 256– 263. (in Ukr.)];

Oficijnij sajt Derzhavnoyi sluzhbi statistiki Ukrayini. URL: www.ukrstat.gov.ua (data zvernennya: 24.05.2021). [Ofitsiynyy sayt Derzhavnoyi sluzhby statystyky Ukrayiny. URL: www.ukrstat.gov.ua (data zvernennya: 24.05.2021) (in Ukr.)].

Published

2021-07-10

Issue

Section

Статьи